Category Archive: 6b) Austrian Economics

Dirk Müller – Tagesausblick 10.03.2015 – Bankgeschäft mal anders: Erste Bank vergibt Minus-Kredit

Weitere Themen: – Start des Dirk Müller Premium Aktien Fonds (mehr Informationen unter Dirk-Mueller-Fonds.de) – Negativzins wird zum großen Thema – Qualcomm kündigt Aktienrückkauf an – Apple präsentiert Apple Watch – Venezuela als Gefahr für die nationale Sicherheit der USA www.cashkurs.com – Ihre unabhängige Finanzinformationsplattform zu den Themen Börse, Wirtschaft, Finanzmarkt von und mit Dirk …

Read More »

Dirk Müller – Tagesausblick 09.03.2015 – “Graccident” und Spannungen in der NATO

Weitere Themen: – Neuwahlen in Griechenland? – Entwicklung von Tesla – Online-Bezahldienst von deutschen Banken – Massive Spannungen innerhalb der NATO www.cashkurs.com – Ihre unabhängige Finanzinformationsplattform zu den Themen Börse, Wirtschaft, Finanzmarkt von und mit Dirk Müller

Read More »

Claes Johnson – Staten och vetenskapen, FreedomFest Stockholm 2012

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige: http://www.mises.se Det var en gång en tid då vetenskapsmän sökte sanningen, oavsett vart den förde dem. Idag drivs de flesta akademier av staten och den tiden är förbi. Claes Johnson är professor på KTH, och har fått erfara vad som händer när vetenskapens världsbild inte stämmer överens med den politiska …

Read More »

Rick Falkvinge – Staten och integriteten, FreedomFest Stockholm 2012

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige: http://www.mises.se Internet är yngre än 20 år, men redan nu inser vi att vi lever mitt i en revolution större än uppfinningen av både papyrus och tryckpressen. Internet har bidragit till att göra världen både mindre och bättre. Vänskapsband och kontakter knyts över hela världen. Dessutom har internet gjort det …

Read More »

Joakim Fagerström – Staten och individen, FreedomFest Stockholm 2012

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige: http://www.mises.se En rimlig och intuitiv utgångspunkt är att alla människor äger sig själva och frukten av sitt arbete. Med tiden fostras vi dock att acceptera att detta inte gäller, utan att staten har första tjing på din inkomst, har rätt att bestämma hur dina barn ska uppfostras, vad du får …

Read More »

Klaus Bernpaintner – Staten och kapitalet, FreedomFest Stockholm 2012

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige: http://www.mises.se Världen famlar i mörkret efter finanskrisernas orsaker, men egentligen är det inte svårt. Det finns två samverkande huvudfaktorer: falsk ekonomisk teori samt statligt främjande av ekonomiskt destruktiv verksamhet. De klassiska ekonomerna på 1700-talet befriade oss från svåra ekonomiska villfarelser som länge kvävt den mänskliga kreativiteten. De motbevisade stolligheter som …...

Read More »

Jonas Himmelstrand – Staten och hemundervisning, FreedomFest Stockholm 2012

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige: http://www.mises.se Hur kommer det sig att den offentliga skolan är en så helig ko för staten? Trots den allmänna skolans tragiska och alltjämt fallande resultat har svenska staten förbjudit hemskolning som alternativ för de familjer som är så måna om sina barns lärande att de vill ta hand om undervisningen …

Read More »

Hans Palmstierna – Staten och pensionerna, FreedomFest Stockholm 2012

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige: http://www.mises.se Hans Palmstierna berättar om staten och pensionerna. FACEBOOK: https://www.facebook.com/mises.se TWITTER: https://twitter.com/LvMISverige REDDIT: http://www.reddit.com/r/Frihet ITUNES: https://itunes.apple.com/se/podcast/radio-mises/id744938926?mt=2 GOOGLE+: https://google.com/+MisesSeMotStaten LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/ludwig-von-mises-institutet-i-sverige Donationer Hjälp...

Read More »

Bo C Pettersson – Staten och barnen, FreedomFest Stockholm 2012

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige: http://www.mises.se Med industrialismen steg vår levnadsstandard till den grad att vi slapp sätta barnen i arbete på åkrar och i fabriker. Vi fick till och med råd att ha en förälder hemma om man ville. Detta var en nivå av frihet som aldrig tidigare i världshistorien varit möjlig. Men i …

Read More »

Annika Dahlqvist – Staten och maten, FreedomFest Stockholm 2012

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige: http://www.mises.se Vem minns inte 6-8 skivor bröd om dagen och matpyramiden? Modern forskning tycks allt mer visa på att de statliga kostråden är helt uppåt väggarna och själva orsaken till våra dagars fetmaexplosion. Men den utbredda övervikten föder en hel industri och mycket myndighetsprestige har investerats i rekommendationer om fördelarna …

Read More »

Tanja Bergkvist – Senaste nytt från genusforskningen, FreedomFest Stockholm 2013

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige: http://www.mises.se Den politiska korrekthetens paradgren fortsätter att att göra landvinningar. Den sprider sin ideologi utifrån akademierna, via maktens korridorer och medierna, till skolor, företag, föreningsliv, och till och med familjer. Ingen som befinner sig inom rikets gränser går säker för dess tentakler. Medan Norge strypt näringstillförseln till den norska genusindustrin …

Read More »

Markus Andersson – Varför är konsten så konstig, FreedomFest Stockholm 2013

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige: http://www.mises.se Vid förra årets FreedomFest diskuterades vetenskapens utveckling under 1900-talet. I år har turen kommit till konsten. Nuförtiden tycks det mesta kvalificera som konst, om det bara väcker avsmak och retar upp folk. Å andra sidan tycks det inte finnas något som retar upp moderna konstnärer mer än sådant som …

Read More »

Martin Borgs – Slöseriombudsmannen, FreedomFest Stockholm 2013

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige: http://www.mises.se Sverige ligger i toppen av skattetrycksligan. Trots detta hörs rop om att skatterna måste höjas ytterligare för att “rädda välfärden”. Men borde inte pengarna kunna räcka betydligt längre? Och till och med finnas utrymme att sänka skatterna, då många andra länder bevisligen klarar att tillhandahålla bättre service till ett …

Read More »

Jonas Himmelstrand – Hemundervisning i Sverige, FreedomFest Stockholm 2013

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige: http://www.mises.se I någon mening är skolplikt och förbud mot hemundervisning en sofistikerad form av förtryck. Antagligen är det därför alla deklarationer om mänskliga rättigheter framhåller detta som en viktig rättighet för alla familjer. Rent praktiskt finns ännu ganska goda möjligheter för den som vill att gå sin egen väg i …

Read More »

Hans Palmstierna – Romerska imperiet, FreedomFest Stockholm 2013

Ludwig von Mises-Institutet i Sverige: http://www.mises.se I alla tider har människor trott sig leva på den mänskliga civilisationens höjdpunkt och i ett samhällsskick som aldrig kommer förgås. Samma hybris råder idag i demokratins tidevarv. Det är nyttigt att studera historien för att få ett nyktert perspektiv på samtiden. Inget är konstant. Romarriket passerade. De brittiska …

Read More »

The Mixed Economy: Plunder And Trade

Ayn Rand argued that it is the Communists’ intention to make people think that personal success is somehow achieved at the expense of others. What can we say about the goal of the Fed’s quantitative easing? The central bank’s every act over 6 years has been to force markets towards the opposite outcome that free people would choose, one example is Goldman Sachs that profited greatly on Fed's bail-outs.

Read More »

Murphy on IBC 3: Does a client need a coach?

In the fall of 2014 economist Robert P. Murphy gave an interview about Nelson Nash’s Infinite Banking Concept (IBC). For more information: http://infinitebanking.org

Read More »

| Claudio Grass | West Doesn’t Understand Gold

| Claudio Grass | West Doesn’t Understand Gold ____________________________________________ PLEASE click here to SUBSCRIBE to my channel.. Economic collapse, money, politics, political, debt,Dollar collapse, Alex Jones, USA, China, United States, Bank, Reserve, Freedom, America, Gerald Celente, Peter Schiff, Fed, Government, financial times, economic depression, economic news, global financial crisis, financial news, business news, stock...

Read More »

Claudio Grass: West Doesn’t Understand Gold

Jason Burack had on first time guest, managing director of Global Gold https://www.globalgold.ch/ Claudio Grass. Claudio lives and works in Switzerland just outside Zurich. Global Gold specializes in storing physical, allocated, insured gold for its clients outside the banking system only in Switzerland since the early 1990s. During this 30+ minute interview, Jason asks Claudio …

Read More »

Interviewtour 2015: CK*Leser fragen, Dr. Gregor Gysi antwortet – Teil 1

Im Rahmen seiner Interviewtour 2015 war Cashkurs.com-Autor Helmut Reinhardt in der letzten Januar-Woche in Berlin, Hamburg und Bremen unterwegs, um interessanten Persönlichkeiten die Fragen der Cashkurs-Community zu stellen. Interviewt wurden dabei unter anderem Dr. Gregor Gysi und Folker Hellmeyer. Alle Interviews finden Sie auf cashkurs.com unter: http://www.cashkurs.com/autoren/helmut-reinhardt/ Gesprächspartner im ersten Interview war der...

Read More »